سایت قمیا:شرپوینت یک پرتال اطلاع رسانی برای ذخیره و به روز رسانی حجم وسیع داده ها می باشد. این محصول مایکروسافت می تواند برای سایت های اینترنتی، اینترانتی و اکسترانتی مورد استفاده قرار بگیرد.

Office SharePoint Portal Server 2007 به کاربران، گروه ها، تیم های کاری و متخصصان اجازه می دهد که اطلاعات را به اشتراک بگذارند و با یکدیگر در ارتباط باشند. شرپوینت از دو محصول زیر تشکیل شده است.


§Office SharePoint Portal Server - MOSS
§Windows SharePoint Services - WSS

WSS به طور نمونه توسط تیم های کاری، پروژه ها و سازمان های کوچک مورد استفاده قرار می گیرد. MOSS برای افراد، تیم های کاری و پروژه ها با حجم بالای اطلاعات وسازمان های بزرگ و متوسط، طراحی شده است.منبع : http://www.iran-eng.com/showthread.p...?goto=newpost