راستی یادم رفت بگم .صدای احسان خواجه امیری هم فوق العادست.