جشن نفس


اطلاعیه جشن نفس امسال به همکاری بیمارستان مسیح دانشوری:

بسمه تعالی

آنانکه رفتنشان آغازی برای دیگران شد ، شایسته تقدیرند

دوست و همراه گرامی :و آنگاه که در این تاریکی سخاوتی می درخشد و به لطف نیتی پاک، قلبی از اندوه و نفسی از شماره خارج می شود

در آن هنگام تولدی دیگر در پیش است و شادی و نشاطی وصف ناپذیر از شروع زندگی دوباره و این رسالت سنگین ماست که :

جوانمردی را

سخاوت را

بزرگواری را

و حیات را

جشن بگیریم و این آغاز فرخنده را فریاد کنیم.

باشد که طنین فریاد این تولد، سکوت بیماران نیازمند را بشکافد و هم صدایی من و تو در این میان آغازی باشد

بر پایان چشمان خیس

بر پایان نفسهای به شماره افتادهو بر پایان قلبهای رنج دیدهپس ای هم وطن! ای دوست! ای هم درد!دستت را در دست ما بگذار تا یکبار دیگر همچون سالهای گذشته هم نوایی زیبایی به نام "جشن نفس" را با هم زمزمه کنیم.

به اشتیاق، حضور سبز شما و خانواده محترمان را در معنویت خیرخواهی و نوعدوستی جشن نفس چشم انتظاریم.

مکان : تهران – بزرگراه نیایش ، خیابان سئول ، مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب

زمان : 24 و 25 مرداد ماه 1392 ساعت 20 الی 24

لازم به ذکر است در مراسم جشن نفس امسال همانند سالهای گذشته ،کارت اهدای عضو به صورت آن لاین در همان محل صادر خواهد شد