در هنگام بیرون افتادن دندان از دهان باید چه کرد؟؟؟(در کودکان)

دندان را پیدا كنید. برای برداشتن دندان، آن را از ناحیه تاج بگیرید و به ریشه دندان دست نزنید. دندان را با فشار ملایم آب ولرم بشویید. برای شستن دندان روی ریشه نباید دست یا پارچه كشیده شود. در غیر این صورت الیاف نگهدارنده دندان آسیب می بیند.

اگر محل دندان صدمه زیادی ندیده ، مثلاً فك نشكسته یا لثه پاره نشده باشد، دندان را در حفره خود قرار دهید. برای این كار دقت نمایید سطوح خارجی و داخلی دندان بطور صحیح قرار گیرد. سطح خارجی و داخلی دندان صاف و سطح داخلی یا زبانی گود می باشد. برای تشخیص می توانید از شكل دندانهای مجاور استفاده كنید. در هنگام جاگذاری از دستكاری محل دندان بطور جدی خودداری كنید.

پس از اینكه دندان را در محل خود قرار دادید،‌با انگشت و به ملایمت لبه های لثه را فشار داده و تكه ای گاز یا پارچه تمیز مرطوب روی دندان قرار دهید. سپس از كودك بخواهید كه با فشار دادن دندانهای خود، آن را نگه دارد.

در صورتی كه قادر به قراردادن دندان در محل خود نیستید، دندان را در یك لیوان شیر با آب جوشیده سرد شده قرار دهید. در صورت عدم دسترسی از آب معمولی استفاده كنید همچنین می توان دندان را در دستمال تمیز مرطوبی قرار داد. مهم این است كه دندان به هیچ وجه در محیط خشك نگهداری نشود.

كودك را هرچه سریعتر به نزد دندانپزشك برده تا دندان را پس از جاگذاری، ‌به دندانهای دیگر ثابت كرده و سپس چندین ماه تحت مراقبت قرار می دهد.

هر چه زمان بیرون بودن دندان از دهان كمتر باشد و دندان در این مدت مرطوب بماند، در نتیجه درمان رضایت بخش تر است و دندان می تواند دوباره در جای خود محكم شود. بنابراین با مراجعه هرچه زودتر، حتی الامكان در فاصله زمانی كمتر از نیم ساعت، احتمال پیوند دوباره دندان با استخوان(‌توسط الیاف دور دندان ) ‌بیشتر می شود.