امزاده سید سربخش در شرق شهر قم مقابل چهل اختران قرار دارد و مدفن یکی از نوادگان امام جعفر صادق (ع) است.بنای این امامزاده از آثار نیمه دوم سده هشتم ه.ق است.به استناد کتیبه موجود، این بنا به دستور «غیاث الدین امیر محمد» از بزرگان خاندان علی صفی و فرمانروایان قم بنیاد شد.تزئینات گچبری بنا از آثار «علی بن محمدبن ابی شجاع» هنرمند بزرگ آن دوران است.