لینک دانلود داستان رستم و سهراب به لهجه ی قمی.
به عشق بر و بکس قمی.


اینجا کلیک کن