سلام

بعد از مدت ها بسته بودن سایت تصمیم گرفتم سایت را دوباره احیا کنم
اطلاعات قدیمی سایت در این چند سال نگهداری شده
عضویت کاربران باز شده است

به کاربران قدیمی ایمیل ارسال شده اما متاسفانه ایمیل ها برگشت میخورند چون ایمیل کاربران غیر فعال شده

به هر حال منتظر کاربران هستیم و کاربران جدید هم جذب میکنیم

ظاهر سایت هم تغییرات زیادی لازم دارد

دامنه قمیا متعلق به قم است و استفاده شخصی از آن نمیشود


https://qomia.com