معلیکم
دوستان این مدل رو اگه کسی داشت پیغام بدین یاتوی تلگرام هم بااین شماره هستم 09365939894 (بجزپیامک وتماس)