خوردن دو عدد تخم مرغ آب پز در صبحانه باعث می شود که شما در طول روز احساس سیری داشته باشید و در حدود 416 کالری انرژی دریافتی داشته باشید.
خوردن 1 کاسه سوپ قبل از وعده ناهار و شام باعث می شود که شما 134 کالری کمتر غذا مصرف کنید و 684 کالری انرژی دریافتی داشته باشید.

راههای کاهش وزن :http://panjah40.blogfa.com/category/10

منبع : http://panjah40.blogfa.com