سایت شهر قم | سایت قمیا - Powered by vBulletin
مشاهده RSS Feed

(nazila دلواپس همه غصه هاتونه)

چرا سایت قمیا باز نمیشد دیگه داشتم دیوونه میشدم

به این مطلب امتیاز بدهید
چرا چند روز سایت قمیا باز نمیشد..
دیگه کلافه شده بودم


اهمیت قمیا برای من مثل ارزش و اهمیت صبحانه است

اگه اول صبح قمیا رو نبینم تا شب از ضعف میمیرم...


مسئولین رسیدگی کنید نذارید قمیا واسه کاربری باز نشه

والا

شما در قبال ما مسئولید


والا

Submit "چرا سایت قمیا باز نمیشد دیگه داشتم دیوونه میشدم" to Digg Submit "چرا سایت قمیا باز نمیشد دیگه داشتم دیوونه میشدم" to del.icio.us Submit "چرا سایت قمیا باز نمیشد دیگه داشتم دیوونه میشدم" to StumbleUpon Submit "چرا سایت قمیا باز نمیشد دیگه داشتم دیوونه میشدم" to Google

دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

  1. darya آواتار ها
    والا ...!!
درباره سایت قمیا
Enter here your custom content for Block 01
شبکه های اجتماعی