سایت شهر قم | سایت قمیا - Powered by vBulletin
مشاهده RSS Feed

نگار خاتونـــ

آدم های خاص !

به این مطلب امتیاز بدهید
ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻟﺒﺮﯼ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ،
ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﻤﯿﺰﻧﻨﺪ،
ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺫﻭﻕ ﮐﻨﯽ
ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ .......
.
.
.
.
ﻳﻨﻲ ﻋﻴﻦ ﮔﺎﺍﻭ ﻣﻴﻤﻮﻧﻦ
ﮔﺎﻭﺍﺍﺍﺍ
ﻋﯿﻦ ﮔﺎﻭ ﻣﯿﺎﻥ، ﻋﯿﻦ ﮔﺎﻭﻡ ﻣﻴﺮﻥ :|

Submit "آدم های خاص !" to Digg Submit "آدم های خاص !" to del.icio.us Submit "آدم های خاص !" to StumbleUpon Submit "آدم های خاص !" to Google

دسته بندی ها
جوک اس ام اس

نظرات

  1. memol_007 آواتار ها
  2. امیرحسین آواتار ها
    اینا واسه من تکراری تو برناممون گذاشتم ( یخمک )

    خب خداروشکر فمیدید من برنامه دارم یخمکِ اسمش و من الله توفیق...
درباره سایت قمیا
Enter here your custom content for Block 01
شبکه های اجتماعی